Natàlia Caba i Serra
Directora General de Tributos y Juego. Generalitat de Catalunya