EDUARD VILÀ MARHUENDA
Director de la Agencia Tributaria. Generalitat de Catalunya